COMINTECH
kamerové systémy
Rozsah činností

Firma COMINTECH – Kamerové systémy je specializovaná firma pro komplexní služby, návrh, instalace a opravy Kamerových systémů a průmyslové televize.

Provádíme rovněž návrhy, správu, instalaci a servis počítačových, radiových a optických sítí LAN, WAN, Ethernet, na platformě Cisco, Mikrotik apod.

Naše portfolio a služby zákazníkům jsou zaměřeny především na:

IP Kamerové systémy

V současné době rozdělujeme Kamerové systémy na Kamerové systémy s analogovým přenosem videosignálu obecně známé jako Analogové kamerové systémy a Kamerové systémy s přenosem obrazu po počítačových sítích známé jako IP kamerové systémy.

Rozdílů mezi jednotlivými Kamerovými systémy bychom nalezli hned několik. Základním rozdílem mezi Analogovým kamerovým systémemIP kamerovým systémem je v první řadě způsob přenosu obrazu ve směru od kamery po záznamové zařízení nebo místo zpracování. Zatímco u Analogového kamerového systému jsme nuceni obraz z dané kamery přenášet pomocí přímého propojení kamery se záznamovým zařízením, v případě IP kamerového systému můžeme obraz přenášet pomocí standardní počítačové sítě a to jak v metalickém provedení, tak prostřednictvím optického kabelu nebo i bezdrátově sítí WiFi. Obraz lze přenášet rovněž vzdáleně s využitím celosvětové sítě Internet.

Další podstatnou vlastností IP kamerového systému je možnost využití řady doplňkových funkcí jako například možnost přistupovat k obrazu z kamery prostřednictvím kteréhokoli počítače připojeného do stejné počítačové sítě jako je zapojena kamera, možnost jejího vzdáleného nastavení nebo přenastavení, vzdálená kontrola její funkčnosti apod.

Videoanalýzy

Nedílnou součástí IP kamerových systémů jsou v dnešní době Videoanalýzy. Videoanalýzy jsou programy, instalované v kamerách nebo záznamových zařízeních, které provádějí v obraze porovnání jednotlivých snímků s požadovanými parametry, vyhodnocují jejich rozdíly, zapisují zjištěné informace do záznamového zařízení, případně informují obsluhu Kamerového systému o vzniklé nestandardní události.

Nespornou výhodou používání Videoanalýz je především v možnosti rychlé reakce obsluhy Kamerového systému na vzniklou nestandardní situaci. Druhou neméně velkou výhodou je možnost rychlého vyhledání požadovaného záznamu apod. V případě správně navrženého a nastaveného Kamerového systému můžeme třídit zaznamenané události dle jednotlivých atributů, např. zda hledáme vozidlo či osobu, zda osoba je např. žena, nosí brýle, či jde o muže který nosí vousy, přibližného stáří osoby, jakou barvu oblečení daná osoba měla na sobě apod. V případě vozidel můžeme záznamy třídit např. dle barvy vozidla, dle typu vozidla jako např. zda jde o vozidlo osobní, nákladní, motorku či kolo, dle SPZ vozidla či jeho výrobce.

Třídit můžeme události rovněž dle jejich typu. Zde se ve velké míře využívá detekce narušení definované oblasti v obraz kamery (např. virtuálního plotu), detekce zaparkovaného vozidla v zakázané zóně (např. v Zákazu zastavení, zastavení v požárních zónách apod.), detekce osob, které se v záběru dané kamery pohybují po delší časový úsek (ochrana fasád budov). Rozpoznat je možné i konkrétní osobu na základě Rozpoznání obličeje (např. rizikové osoby) a předcházet tak vzniku nestandardních situací.

V současní době jsou videoanalýzy využívány i v souvislosti s pandemií COVID-19, kdy detekují osoby se zvíšenou teplotou nebo osoby bez nasazené roušky.

IT Infrastruktura

Nedílnou součástí všech námi dodávaných řešení je potřeba napojení, modernizace nebo vybudování nové počítačové IT Infrastruktury. Do této oblasti spadají zejména počítačové sítě LAN, WAN, Ethernet nebo i napojení na celosvětovou síť Internet.

 

Nedílnou součástí všech námi dodávaných řešení je potřeba napojení, modernizace nebo vybudování nové počítačové IT Infrastruktury. Do této oblasti spadají zejména počítačové sítě LAN, WAN, Ethernet nebo i napojení na celosvětovou síť Internet.

Dnešním standardem jsou rychlosti 1 Gbps při propojení jednotlivých koncových zařízení (kamery, počítače, chytrá zařízení, AV technika apod.), 10 Gbps při propojení páteřních rozvodů mezi jednotlivými aktivními prvky (switche, routery apod.) a 40 Gbps pro náročnější projekty.

V rámci námi námi spravované IT Infrastruktury používáme i pokročilý monitoring dané počítačové sítě, vzájemnou redundanci (zálohování proti rozpojení) sítě, což minimalizuje rizika výpadků dané sítě, zvyšuje její spolehlivost a zkracuje dobu oprav při vzniku konkrétní nestandardní situace.