COMINTECH
kamerové systémy
Historie
Firma COMINTECH je specializovaná firma na dodávky, údržbu, servis a podporu Kamerových systémů a průmyslové televize.
.

Firma COMINTECH byla založena v Moravské Třebové v dubnu roku 1991 jako samostatný subjekt pro účely servisních služeb v oblasti elektrických a energetických zařízení v průmyslu. Po četných zkušenostech a dalších požadavcích zákazníků byla činnost rozšířena na státní správu a samosprávu kde i nadále nachází odbytiště velkého množství současných projektů.

Od roku 1997 je firma COMINTECH specializována na návrhy, dodávku, servis a opravy Kamerových systémů a průmyslové televize. V rámci úzké specializace na tyto systémy jsme obdrželi řadu certifikátů, účastníme se každoročně řady školení, podílíme se na testování a vývoji nových technologií apod. 

 

Firma COMINTECH rovněž pro jednotlivé projekty a potřeby svých zákazníků spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany, Ministerstvem kultury, Úřadem na ochranu osobních údajů apod., které stanovují podmínky pro přidělování jednotlivých grantů, pořádají semináře na téma Prevence kriminality, GDPR apod. V roce 2002 se podařilo navázat rovněž na spolupráci při vytváření časopisu Technik (Hospodářské noviny) který prezentuje nejnovější technologie pro jednotlivá odvětví průmyslu a přispět tak široké veřejnosti informacemi o zmiňovaných progresivních systémech.

K dnešnímu datu využívá pro své bohaté projekty nejen v našem regionu, ale v četnějším měřítku po celé České Republice, 12 externích pracovníků a desítky předních smluvně dodavatelských a subdodavatelských firem.